Om mig

Jag är en fotograf med mina rötter i den sydligaste delen av Finland, men bor nu sedan många år i Sverige i Stockholms och Uppsala-trakten. Jag reser ofta runt i delar av de nordiska länderna och rekognoserar efter nya bra fotoplatser och motiv, främst inom landskap och natur, men även stadsvyer.

Mitt intresse för fotografi började redan som barn då jag började experimentera och prova på olika typer av kameror så som lådkameror med rullfilm, instamatic kameror, analoga 35mm SLR-kameror med både negativ och positiv färgfilm samt svart/vit film. Jag deltog i kurser inom både grundläggande fotografi och film- & fotoframkallning samt även framkallning av färgbilder enligt Cibachrome processen (dia till papper). I min ungdom var jag även aktiv inom fotoklubbar och jag undervisade även andra medlemmar i fotograferingsteknik och film- & fotoframkallning. Jag har även erfarenhet av att ha arrangerat fotoutställningar med flera fotografer samt även egna fotoutställningar i galleri-miljö.

I början av 2000-talet gick jag över från analog till digital fotografi. Jag började den digitala resan med en kompakt digitalkamera och digital bildhantering och bearbetning på dator med tillhörande programvara. Ganska så snabbt insåg jag de digitala kompaktkamerornas begränsning med optik och möjligheten att uppnå det resultat jag strävade efter. Det var dags att övergå till digital systemkamera istället med bättre möjlighet att kontrollera kamerainställningar vid fotograferingstillfället och optikens möjlighet. En övergång till raw-format var också nödvändigt för att bättre kunna bearbeta bilderna digitalt. Min långa erfarenhet med jobb inom IT-branschen har underlättat övergången till det digitala arbetssättet och förståelsen för den digitala arbetsprocessen med hjälp av datorer och mjukvara. Idag har jag kunskap inom de flesta bildbehandlingsprogrammen som används i huvudsak; Adobe PS, Adobe Lightroom, Apple Aperture, Apple iPhoto/Bilder/Pictures, Nikon Capture NX-2. Nu arbetar jag i huvudsak med Capture One Pro från Phase One som är den programvaran som jag känner mig mest hemma i och nöjd med.

Jag är mestadels självlärd när det kommer till den digitala tekniken och fotografin, men min analoga erfarenhet och kompetens har nog varit till stor hjälp eftersom skillnaden inte är alltför stor under fotograferingstillfället. Skillnaden blir större i de efterkommande stegen; bildhantering, bearbetning och utskrift/kopior. För att hålla mig ajour brukar jag läsa mycket tidsskrifter, fotoböcker och snappar upp lite tips här och där av andra fotografer. Min kreativitet och nyfikenhet har hjälpt mig mycket för att uppnå det resultat som jag eftersträvat och vill förmedla i mina bilder. Allt för att tillgodose mina kunder.